Nhài - Dung - Huệ - Hường - Nga - Nga - Thanh - Yến - Sen - Thủy - Lý